“Falling Men” เมื่อศิลปะทวงถามถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหาย

กลุ่มละคร B-floor theater ร่วมกับนักศึกษาและศิษย์เก่าเอกศิลปะการละคร คณะศิลปกรรม ม.ขอนแก่น เนรมิตการแสดงเพื่อระลึกถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหาย

อีสานวิจักษ์ ฮักวิจารณ์ : “TCDC Khon Kaen” ขอนไม่มีแก่น มีแคนแต่บ่มีคนเป่า

หลังจากจัดงานนิทรรศการ “Look Isan Now” ซึ่งเป็นงานแรกของ TCDC Khon Kaen แต่ทว่าป้าย “ห้ามผ่าน” ที่แปะเชือกกั้นห้ามเข้าตึกกลับก่อให้เกิดซึ่งคำถามว่า TCDC Khon Kaen จะสามารถเข้าถึงหัวใจลูกอีสานและปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ได้หรือไม่ หรือท้ายที่สุดแล้วจะเป็นเพียงตึกร้างดั่งการ มีแคนแต่ บ่มีคนเป่า