ความจริงเคยโกหกผม

บทกวีจากกลุ่มนักเขียนอีสาน NEW4D “ความจริงเคยโกหกผม” ที่เสียดแทงการโกหกในทุกรูปแบบ ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงกองทัพ

Avatar

อรรณพ วันศรี

สิงหาคม 28, 2020

เลหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในภาวะโรคระบาดปกคลุม พาจิตใจต้องหาที่พึ่ง กระดูกคางไก่อาจกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้คนยามยาก กวีจาก อรรณพ วันศรี นักเขียนอีสานกลุ่ม NEW4D

Avatar

อรรณพ วันศรี

พฤษภาคม 16, 2020

จารีต…

กวีตอนที่ 4 ของนักเขียนกลุ่ม NEW4D ชิ้นนี้มีความดุดันเชิงเนื้อหา โดยเฉพาะการวิพากษ์ระบบการศึกษา เพราะคนเขียน เป็นครู อรรณพ วันศรี สอนหนังสือมานานหลายปีจึงรู้รากปัญหาดี

Avatar

อรรณพ วันศรี

เมษายน 18, 2020
Scroll Up