Untitled

บทกวี Untitled หรือบทกวีไม่มีชื่อ ของ อนุชา วรรณาสุนทรไชย นักเขียนจากกลุ่ม NEW4D ชวนตั้งคำถามถึงจิตวิญญาณของผู้คนและโลกที่เราอยู่ ก่อนจะก้าวเดิน

Avatar

อนุชา วรรณาสุนทรไชย

กรกฎาคม 18, 2020

เจ็บลึก

เมื่อนักเขียน “อนุชา วรรณาสุนทรไชย” คนโคราชจากนักเขียนอีสานกลุ่ม NEW4D วาดระวีเป็นกวี มันก็ออกมาเป็นต่ำๆ สูงๆ ตามยุคสมัย

Avatar

อนุชา วรรณาสุนทรไชย

เมษายน 11, 2020
Scroll Up