ปัญหาที่เกิดจากการกระจุกตัว

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมในภาคอีสานหลายกรณีมีสาเหตุมาจากการกระจุกตัวของอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

มิถุนายน 28, 2017

ฟังเสียงเจ้าของอำนาจก่อนแก้บัตรทอง

ปรากฎการณ์คว่ำเวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายบัตรทองคือการใช้สิทธิทางตรงของประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริง

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

มิถุนายน 22, 2017

สร้างวินัยไม่ได้ถ้าไร้เสรีภาพ

การจะฝึกฝนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวินัยควรเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการเรียนรู้มากกว่าใช้กำลังบังคับให้ทำตาม

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

มิถุนายน 12, 2017

คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบของประยุทธ์

ระหว่างจัดรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝากคำถาม 4 ข้อถึงประชาชนด้วยวัตถุประสงค์ใดกันแน่

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤษภาคม 30, 2017

บทบรรณาธิการ: 3 ปี รัฐประหาร ชาวอีสานได้อะไร

วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบ 3 ปีการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคสช. แล้วชีวิตหลังรัฐประหารของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤษภาคม 24, 2017

ผลเสียของการไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะ­­

การอยู่ในประเทศที่ไม่นิยมการคิดวิเคราะห์แยกแยะทำให้การตัดสินใจหลายอย่างและหลายครั้งไม่ได้ยึดโยงกับเหตุผลและความเป็นไปได้ สิ่งนี้นำมาซึ่งความเสียหายในระดับตัวบุคคล สังคมส่วนรวม และประเทศ

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤษภาคม 16, 2017

51 ปี “จิตร” สิ้นลม สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เขาคงมีอายุได้ 87 ปี แต่เขาเลือกทางเดินชีวิตโดยกบฏต่อจารีตเดิมของสังคมไทย สิ่งนั้นสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาและทำให้เขาต้องจากไปก่อนวัยอันสมควร

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤษภาคม 9, 2017

ตรวจสอบรัฐบาลคืองานของสื่อ

ถ้าเอ่ยถึงบทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การตรวจสอบรัฐบาล

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤษภาคม 2, 2017

หยุดสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัว

หลายตัวอย่างของการสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่เห็นต่างจากอำนาจรัฐที่เกิดขึ้นในภาคอีสานและส่วนกลาง ทำให้เกิดข้อกังขาว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2560 สามารถนำสังคมไทยกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้หรือไม่

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

เมษายน 26, 2017
1 11 12 13
Scroll Up