LGBTQI+ – เสียงจากความหลากหลายทางเพศอีสาน (2)

“ความเป็นอีสานที่การโอบรับแบบพี่น้อง การให้ความสำคัญกับครอบครัว ชุมชน ผู้เขียนเชื่อว่า ในอนาคตอีสานบ้านเฮาจะยอมรับ จะให้ความเป็นธรรม และให้ความรักกับแอลจีบีทีไอคิว+ รวมทั้งสนับสนุนให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” ก้าวหน้า เสาวกุล

Avatar

Kaona Saowakun

พฤศจิกายน 6, 2020
Scroll Up