เมื่อการ ‘เมือบ้าน’ ของเรา ตกอยู่ในมือของคนอื่น ความโรแมนติกต่อการกลับบ้านก็ไม่ช่วยอะไร

รุ่งรวิน แสงสิงห์ ชี้ชวนให้เห็นความโยงใยระหว่างการกลับบ้าน ความโรแมนติก และเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ เสนอสร้างทางเลือกใหม่แทนการมุ่งปลอบใจกันเอง

Avatar

รุ่งรวิน แสงสิงห์

สิงหาคม 4, 2018

บทวิเคราะห์: “ดูดส.ส.อีสาน” ปูทางเกี้ยเซี้ยของพรรค(พวก)ทหารในระบบ“อ”ประชาธิปไตย?

วิเคราะห์กลยุทธ์และการใช้โวหารของพรรคการเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาในฤดูรอคอยการเลือกตั้ง ทั้งพรรคพวกทหารและพรรคที่ไม่ใช่พวกทหาร

Avatar

รุ่งรวิน แสงสิงห์

กรกฎาคม 1, 2018

อีสานบันเทิงยุคใหม่ เมื่อความสนุกไม่ได้มาจากมุกเหยียดรูปลักษณ์อีกต่อไป?

เมื่อภาพลักษณ์ของตลกสังขาร ความ “เสี่ยว” ความ “ลาว” ในความหมายของการเหยียดหยาม กำลังค่อยๆ จางไป อีสานใหม่ที่นำเสนอความบันเทิงและความนิยมแบบใหม่กำลังผงาดขึ้น

Avatar

รุ่งรวิน แสงสิงห์

พฤษภาคม 12, 2018

บทบาทของ ส.ส.อีสาน ที่เปลี่ยนไป

สำรวจบทบาท ส.ส. ที่เปลี่ยนไปในยุค 1980s หลังอิทธิพลสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีสาน

Avatar

รุ่งรวิน แสงสิงห์

กุมภาพันธ์ 18, 2018
Scroll Up