จากนาหนองบง ถึง เดวิด สเตร็คฟัสส์ และ CIEE

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง “เดวิด สเตร็คฟัสส์” นักวิชาการชาวอเมริกันกับชาวบ้านนาหนองบง ที่ต่อต้านเหมืองทองคำ จ.เลย เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนาน จนชาวบ้านนับเขาเป็น “ญาติคนสำคัญ” และเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะในคดีที่ชาวบ้านฟ้องร้องเหมืองทองคำ

โขงเลยชีมูล – วิจัยไทบ้าน’ อาวุธทางปัญญาของคนทามมูล (11)

งานวิจัยไทบ้านของคนลุ่มน้ำมูล ไม่เพียงพิสูจน์ว่า ชาวบ้านก็เป็นนักวิจัยได้ แต่พิสูจน์ด้วยว่า คนที่ได้รับความผลกระทบจากโครงการของรัฐก็มีสิทธิบันทึกความเสียหาย โดยเฉพาะจากการสร้างเขื่อนราษีไศลที่ไม่ถามความต้องการของ “ไทบ้าน” ก่อนลงเสาเข็ม