ครอง จันดาวงศ์ หรือ “ครูครอง” เจ้าของฉายาวีรบุรุษประชาธิปไตย อดีตครูใหญ่โรงเรียนสว่างวิทยา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครและอดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่เคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ก่อนจะจบชีวิตลงจากการต้องโทษประหารชีวิตในข้อกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในกบฏแบ่งแยกดินแดนอีสานโดยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2504 ณ ลานประหารสนามบินเสรีไทย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เนื่องในวันครูแห่งชาติ The Isaan Record สนทนากับ วิทิต จันดาวงศ์ ลูกชายคนโตของ ครอง จันดาวงศ์ ในวัย 84 ปี และวิชาญ ฤทธิธรรม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงเรื่องราวอดีตครั้งที่ครูครองยังมีชีวิต รวมถึงบทเรียนในฐานะพ่อที่ได้อบรมถ่ายทอดในครั้งที่ครูครองยังมีชีวิต

Video Creator: อาชวิชญ์ อินทร์หา และภายุศักดิ์ ยังจรูญ

image_pdfimage_print