คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ

ส่องความจนคนอีสาน หนี้ครัวเรือนสูงสุดในประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เดอะ อีสานเรคคอร์ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข่าวออนไลน์ที่มุ่งนำเสนอข่าวด้านประเด็นสังคม การเมืองและเพื่อเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ทีมงานเดอะ อีสานเรคคอร์ดประกอบด้วยนักข่าวนักเขียนอิสระ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ