เว้าลาวฮ้องจีน คนอีสานหลังม่านงิ้ว 

เรื่องเล่าหลังชัตเตอร์จากล่างเวทีอุปรากร

เกี่ยวกับเรา

เดอะ อีสานเรคคอร์ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข่าวออนไลน์ที่มุ่งนำเสนอข่าวด้านประเด็นสังคม การเมืองและเพื่อเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ทีมงานเดอะ อีสานเรคคอร์ดประกอบด้วยนักข่าวนักเขียนอิสระ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ