ไพรยุทธ  สะกีพันธ์ เรื่อง 

1

พ่อไม่เคยไม่เป็นชาวนา                 หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ฝนอดทนขยัน

ปู่ย่ายิ่งมหัศจรรย์                           ฝ่าฟันทำนามาเนิ่นนาน

เนิ่นนานข้ามกาลเวลา                    ต้นกล้านาข้าวเรื่องกล่าวขาน

เที่ยวทางคันแทแต่โบราณ             ขุดปั้นดินดานเป็นดินดี

พินัยกรรมปู่ย่า มาสู่พ่อ                  สานต่อแพงฮักฮ่วมศักดิ์ศรี

สืบหน่อแปงนาตราบตาปี               พ่อมีเรี่ยวแรงพร้อมแกร่งกรำ

 2 

แม่ไม่เคยไม่เป็นชาวสวน               แม่พลิกแผ่นดินพรวนจร่วนฉ่ำ

ปลูกผักสวนครัวเนื้อตัวดำ              แม่ไม่บ่นแม้สักคำมุ่งทำทน

ตายายต่อสายรกสู่อกแม่               เลือดที่แท้จึงเติมเต็มให้เข้มข้น

ดำเนินในธรรมดาประสาจน           ชาวสวนคำนวณผลบันดลใจ

 3   

ลูกไม่เคยไม่เป็นเกษตรกร             เสียมแม่แต่ครั้งก่อนยังจำได้

จอบพ่อต่อมือพร้อมถือไป              ขุดดินทุกแดนใดด้วยใจทะนง

  4   

อีกไม่นานหลานเติบใหญ่              เขาจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ลืมหลง

สวนนาย่าปู่จะอยู่ยง                       แผ่ธำรงพงศา…ต้านพายุ!

 

หมายเหตุ : บรรณาธิการต้นฉบับ โดย ธีรยุทธ บุษบงค์ กวีชาวศรีสะเกษ ผู้คร่ำหวอดในวงการกวีถิ่นอีสาน 

image_pdfimage_print