“ถ้าผมมีอำนาจ ผมจะบอกทิศทางของประเทศต้องไปทางนี้ รัฐบาลเราต้องไปทิศนี้ เราไปในทิศที่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นเราให้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการเต็มที่ แต่ไม่ได้ให้เสรีภาพในการมาทำลายล้าง ในการให้ข้อมูลบิดเบือน” 


น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี 

image_pdfimage_print