เมืองสกลนครได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งวีรบุรุษประชาธิปไตย ที่เป็นครูทางความคิดหลายคน อย่าง เตียง ศิริขันธ์ ครอง จันดาวงศ์​ จิตร ภูมิศักดิ์ The Isaan Record จึงตามรอยบรรดาบรมครูเหล่านั้นว่า แม้ชีวิตพวกเขาจะดับสูญ แต่ได้ส่งพลังความคิดทางประชาธิปไตยไว้บนเทือกเขาภูพานอย่างไร

หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง

สุมาวดี โพคะรัตน์ศิริ นักศึกษาฝึกงาน ลำดับภาพ

image_pdfimage_print