เรืองรอง  รุ่งรัศมี เรื่องและภาพหน้าปก

เธอมาจากไหน
มาจากดินแดนแสนไกล
ไม่ได้มีหัวใจมาด้วย

เธอมาทำไม
มาให้ได้ชื่อว่ามา
มาแล้วจากไปในความร่ำรวย

เธอจะไปไหน
ไปสู่แห่งหนไม่มีเสียงคลื่นรบกวน
ไปสู่ทะเลไม่มีลูกคลื่น

เธอเป็นใครหรือ ?
และใครคือเธอ ?
ทำไมเราจึงเป็นคนแปลกหน้าต่อกันเสมอ

เราไม่ใช่คนรักของกันและกัน
เรามองเห็นกันพร่ามัว
ในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและเชื้อโรค

ความสัมพันธ์ถูกฉ้อฉลได้ไหม ?
ไม่ได้มีเพียงงบประมาณที่ถูกคดโกง
สำเนียงพูดก็ถูกฉ้อโกงได้ด้วย

ในวงดนตรีประสานเสียง
เพลงที่ไพเราะ
ไม่ได้เปล่งเสียงด้วยโน้ตตัวเดียว.

*

image_pdfimage_print