ผู้รับเหมาขนรถแมคโฮเตรียมรื้อถอนสนามบินเสรีไทยนาคู จ.กาฬสินธุ์ เปลี่ยนเป็นไร่อ้อยร้อยไร่ ชาวบ้านหวั่นทำลายประวัติศาสตร์และปล่อยสารเคมีลงแหล่งน้ำชุมชน 

อัยการ ศรีดาวงศ์ เรื่อง

กชกร บัวล้ำล้ำ ภาพ

กาฬสินธุ์ – เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู จ.กาฬสินธุ์จำนวนหนึ่งได้เข้าพบผู้รับเหมาที่มาพร้อมคนงานจำนวนหนึ่งกับรถแมคโฮจำนวน 1 คัน ซึ่งจอดไว้บริเวณสนามบินเสรีไทยนาคู ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศและชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างชุมชนและอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน 

ผู้รับเหมาชี้แจงว่า ได้ขออนุญาตกับกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่พร้อมทั้งได้แสดงหนังสือบันทึกข้อความ เรื่องการขออนุมัติใช้ประโยชน์พื้นที่ดำเนินโครงการปลูกพืชเพื่อรักษาหน้าดินและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Qubely Gutenberg Plugin

There’s no easier way to add innovative Gutenberg blocks than using Qubely Gutenberg Blocks Toolkit. Instantly raise your website appearance with this stylish new plugin.

หนังสือมีใจความว่า น.ต.ณฐพล ทิพวารี ตำแหน่ง นยฝ.พัน.อย.บน.23 มีความประสงค์ดำเนินโครงการปลูกพืชเพื่อรักษาหน้าดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยขอใช้พื้นที่ ทอ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ บน.23 บริเวณสนามบินนาคู จว.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ภายในหนังสือยังกำหนดระยะเวลาในการใช้สอยพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศ ซึ่งในที่นี้ คือ สนามบินเสรีไทยนาคู

บันทึกข้อความ ได้เน้นย้ำว่าสนามบินเสรีไทยอำเภอนาคูอยู่ในความรับผิดชอบของ บน.23 ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดูแลสนามบินและที่ดินสนามบินนาคู มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ที่ดินให้เป็นรูปธรรม 

ในช่วงท้ายหนังสือได้ลงลายมือชื่ออนุมัติ โดยรอง ผบ.บน.23 นำเสนอต่อ ผบ.บน.23 ซึ่งได้ลงลายมือชื่ออนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 นอกจากนี้ยังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแนบท้ายที่แสดงถึงพื้นที่ที่จะใช้ทำโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านเทศบาลตำบบลนาคูและตำบลใกล้เคียง ซึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยมะโนที่ใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาชุมชน

ขณะที่ตัวแทนชุมชนและชาวบ้านนำโดย วิเศษ ภูดี อายุ 70 ปี ชาวบ้านบ้านนาคู และอดุลย์ วรสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู ได้ขอให้ระงับการรื้อถอนก่อน เนื่องจากชาวบ้านเองยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการอย่างแน่ชัด พร้อมกับขอตรวจสอบเอกสารและติดต่อประสานกับยังนายกเทศบาลให้ติดต่อไปยังสายตรวจ สภ.นาคู ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์และไกล่เกลี่ยขอให้ระงับการรื้อถอนก่อน ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ยินยอม 

วิเศษ กล่าวว่า หากพื้นที่สนามบินเสรีไทยนาคูมีการปลูกอ้อยจริงในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะชี้แจงว่า 1.เมื่อปลูกอ้อยแล้วสารเคมีก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ซึ่งเทศบาลนาคูนำมาทำน้ำประปาส่งไปยังโรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ โรงเรียน ชุมชน ก็ใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้ ก็เกรงว่าสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อน้ำประปาและส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่วนข้อง 2.พื้นที่บริเวณนี้เป็นภูมิประวัติศาสตร์ สนามบินเสรีไทย แม้กระทั่งคำขวัญของอำเภอนาคูก็ยังมีคำว่า สนามบินเสรีไทย

“ผมเข้าใจผู้รับเหมาว่า รับงานมาจากทหารอีกที ซึ่งอันนี้ไม่ได้ติง ผมเข้าใจ แต่ผู้ใหญ่เลยต้องคุยกันก่อน เพราะพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่กับชาวบ้านมาตั้งแต่จำความได้ก็อยากให้ฝ่ายปกครองมาคุยกับคนในพื้นที่ก่อน”วิเศษ กล่าว 

image_pdfimage_print