นครราชสีมาวันที่ 20 มีนาคม 2567 (วานนี้) ภายหลังกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดได้ชุมนุมริมถนน 201 สีคิ้ว-ชัยภูมิ เพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งปิดเหมืองโพแทชด่านขุนทดที่ชาวบ้านระบุว่า ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาอย่างยาวนาน  

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดฯ ชุมนุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. ซึ่ง สุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และตัวแทนส่วนราชการจากอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าพูดคุย แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจจึงทำให้ชาวบ้านไม่ขอเจรจา 

โดยอนุสรา ประณีตพลกรัง ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ แล้วและผู้ว่ามีคำสั่งให้ชะลอการขุดเจาะ แต่บริษัทกลับทำงานเหมือนเดิม ทางกลุ่มฯ จึงไม่มีข้อเสนออื่น นอกจากปิดเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหา 

กระทั่งเวลา 13.45 น. สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงเดินทางมาถึงและใช้เวลาในการเจรจากับตัวแทนชาวบ้านนานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที จึงมีบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดมีดังนี้ 

1.ขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไม่พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง จนกว่าจะได้มารับฟังข้อเรียกร้อง ความห่วงใย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด

2.แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอุโมงค์เดิมและสภาพที่เกิดจากการทำเหมืองเดิมให้กลับคืนสู่สภาพที่ดี ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต 

3.การดำเนินการของ กพร.ต่อเรื่องนี้ที่ผ่านมา ทางกลุ่มฯ ยังไม่มีโอกาสให้ความเห็น ดังนั้นจึงขอให้ทางกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ทางกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ กพร. ใช้ในการพิจารณา

4.ให้ผู้ว่าฯ เจรจากับทางบริษัท ยับยั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผังก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากทาง กพร. (ดอนหนองโพธิ์) 

5.ผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ข่มขู่ คุกคาม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด

ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด กล่าวภายหลังการลงบันทึกข้อตกลงว่า แม้จะพอใจกับการบันทึกข้อตกลง แต่ก็ยังมีความกังวลว่า เหมืองแห่งนี้จะยังคงประกอบกิจการต่อไป เพราะท้ายสุดท้ายแล้วชาวบ้านต้องการให้ปิดเหมืองเป็นการถาวร 

ต่อมากลุ่มกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์มีใจความว่า  ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบมาแล้ว 8 ปีเต็ม ถือเป็นการย่ำยีชีวิตจิตใจ จึงมีเหตุผลที่เหมืองแห่งนี้จะต้องปิดตัวลงโดยเร็วที่สุด

image_pdfimage_print