Logo_Projectเปิดรับสมัคร นักข่าวนักศึกษาประจำจังหวัดภาคอีสาน เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับท้องถิ่นกับเรา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ภายในจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น  และชัยภูมิ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักข่าวชาวบ้านภาคอีสาน ตีแผ่เรื่องราวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสของการทำงานและความรับผิดชอบของรัฐ และประเด็นปัญหาอื่นๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น  และชัยภูมิ

หากเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้

 •       เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนข่าว 5 ครั้ง

○       สัมนาเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง  ครั้งละ 4 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

○       สัมนาเชิงปฏิบัติการช่วงวันเสาร์-อาทิตย์์  จำนวน 2 ครั้ง เดือนกันยายนและเดือนธันวาคม

○       ฟรีที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง

 •       ทำงานร่วมกับนักข่าวมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการเขียนข่าว
 •       พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
 •       เรียนรู้ประเด็นและปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
 •       มีค่าตอบแทนให้หากงานเขียนของท่านได้รับการตีพิมพ์

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 •       มีความสนใจฝึกการเขียนบทความข่าว
 •       มีความสนใจเรียนถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบบทความข่าวและบทความข่าวเจาะประเด็น
 •       มีความกระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
 •       มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และแบ่งปัน
 •       มีความสนใจข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับประเทศ
 •       อาศัยอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งข้างต้นและไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น

ผลที่เราคาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ท่านสามารถ

 •       เขียนบทความเชิงลึก 1 บทความ
 •       เขียนบทความข่าว 3 บทความ
 •       มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในฐานะนักข่าวชาวบ้านร่วมกับเครือข่ายของเราต่อไปในอนาคต!

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเราได้ทาง isaan.journalism.project@gmail.com

image_pdfimage_print