เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มลำน้ำเซบายร้องผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ให้เวลา 10 วันเริ่มเวทีฟังความคิดเห็นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ำตาลอีกรอบ หลังกระบวนการที่ผ่านมาขาดความชอบธรรม ประชาชนในรัศมี 5 ก.ม. ไม่ทราบเรื่องมาก่อน

อำนาจเจริญ – เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำเซบาย ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ, เครือข่ายจาก ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้าน (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

นายอิสรา แก้วดี (เสื้อยีนสีฟ้า) เลขาธิการเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำเซบาย ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เพื่อคัดค้านการทำอีไอเอโรงงานนำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

ระหว่างการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 61 เมกะวัตต์ของบริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ อำนาจเจริญ จำกัด และโครงการโรงงานน้ำตาล ของ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านดงบัง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ
หนังสือคัดค้านที่ยื่นให้ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เนื้อหาระบุว่า มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เนื่องจากก่อนจัดประชุม ครั้งที่ 1 ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งโครงการฯ ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างดังกล่าว

กระบวนการการชี้แจงข้อมูลข่าวสารบริษัทจะอธิบายแต่ข้อดีของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผู้ติดตามกระบวนการมองว่า บริษัทจะต้องอธิบายข้อมูลตามความเป็นจริงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

และการจัดประชุมกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. พ.ศ. 2559 และในวันนี้ (10 มี.ค. 2560) จะต้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตรเข้าร่วมรับฟังด้วย แต่บริษัทฯ กลับนำมวลชนที่สนับสนุนโครงการฯ ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในรัศมี 5 กิโลเมตรมาเข้าร่วมเวทีรับฟังดังกล่าว

เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำเซบาย จึงมีข้อเสนอให้บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ โดยกระบวนการควรเริ่มตั้งแต่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 อีกครั้ง เนื่องจากกระบวนการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาขาดความชอบธรรม

ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 ก.ม. คัดค้านการทำอีไอเอของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า ที่ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ระหว่างการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นควรมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลและรัฐบาลต้องให้ชาวบ้านที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันตั้งแต่เริ่มต้น

เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำเซบายยังได้ขอให้ผู้บริหารบริษัทคอนซัลแทนท์ฯ แจ้งความคืบหน้าหลังได้รับเอกสารการคัดค้านและข้อเสนอแนะฉบับนี้ พร้อมตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน

image_pdfimage_print