อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ชี้การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไร้ความชอบธรรม จะทำให้คนจนที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานได้รับผลกระทบมากกว่าคนรวย

ขอนแก่น – นายสถาพร เริงธรรม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงแนวคิดปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 8 ของนายกรัฐมนตรีว่า ไม่มีความชอบธรรม เพราะหากดูตัวเลขจากรายงานความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2559) จัดทำโดยปรีชา อุยตระกูล และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์ ที่ระบุว่า สัดส่วนรายได้ของประชากร ในปี 2556 กลุ่มคนจนที่สุดมีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ร้อยละ 4.16 ของรายได้ประชาชาติ ขณะที่กลุ่มคนที่รวยที่สุดมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 52.58 ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 12.64 เท่า

ถ้าพิจารณาตัวเลขสัดส่วนรายได้ของคนจนแล้วนำมาเปรียบเทียบกับการที่นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มถือว่าเป็นการผลักภาระให้กับคนจนมากกว่าคนรวยแน่นอน เพราะฐานรายได้ของประชาชนไม่เท่ากัน ซึ่งจะทำให้คนจนได้รับผลกระทบทางการเงินมากกว่าคนรวย

ผศ.สถาพร เริงธรรม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นี้ ระบุว่า การขึ้นภาษีมูลค่าจะทำให้สังคมไทยเผชิญกับความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจน เนื่องจากรายงานระบุด้วยว่า บัญชีเงินฝากที่มีเงินต่ำกว่า 50,000 บาท มีจำนวนถึงร้อยละ 86.59 ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด แต่มีวงเงินเพียงร้อยละ 3.17 ของเงินฝากทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งบัญชีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นบัญชีของผู้ที่มีรายได้น้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่บัญชีที่มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาทมีเพียงร้อยละ 0.13 ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด แต่กลับมีวงเงินฝากสูงถึงร้อยละ 49.24 ของเงินฝากทั้งหมด โดยคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

หากรัฐบาลไล่เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าจากคนรวยที่มีเงินฝากจำนวนมากก็อาจจะได้ภาษีเข้าคลังมากพอกับการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 จากข้อมูลข้างต้นก็ชัดเจนว่า การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 นั้นดูเหมือนจะน้อยแต่ไม่ใช่ เพราะมูลค่าของเงินจำนวน 1 บาท เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทกับคนที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีความแตกต่างกัน

นายสถาพร เปิดเผยว่า การคิดจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการขึ้นภาษีที่ไม่คำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานค่าใช้จ่ายครัวเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อย

นายสถาพร บอกด้วยว่าที่มาของการคิดจะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นรัฐบาลถึงทางตัน เพราะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขึ้นภาษี แล้วอ้างว่าทำเพื่อชาติ เพราะรัฐบาลนั้นจะเสียคะแนนนิยม

“หากขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจริง ถือว่ารัฐบาลคิดผิด รัฐบาลควรจะไปหาช่องทางอื่น ซึ่งถ้าขึ้นภาษีแบบนี้ ประชาชนสวนใหญ่รับภาระไปเต็มๆ” นายสถาพร กล่าว

image_pdfimage_print