โดยภานุภพ ยุตกิจ

อุบลราชธานี – กรรมการกองทุนหมู่บ้านดอนกลาง จ.อุบลราชธานี พบพิรุธการใช้งบประมาณโครงการประชารัฐจำนวน 200,000 บาท ในโครงการตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด และให้เบิกจ่ายเงินไปให้ก่อนที่โครงการจะแล้วเสร็จ

โครงการตู้เติมเงินประชารัฐที่หมู่บ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 ที่ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.12 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายจันทร์คู่ แสนทวีสุข ประธานกองทุนหมู่บ้านดอนกลาง และนางกัญญา สุวรรณบุญส่ง กรรมการกองทุนหมู่บ้านดอนกลาง นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละ 200,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หมู่บ้านดอนกลางทำโครงการจัดซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านดอนกลาง โครงการตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ แต่คณะกรรมการกองทุนฯ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อและก่อสร้างโครงการมีข้อพิรุธ ในการใช้งบประมาณของกองทุนฯ อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด มีการใช้เงินเพื่อก่อสร้างโรงเรือนน้อยกว่าจำนวนเงินที่เบิกไป และมีการขอเบิกจ่ายงบประมาณออกไปก่อนโครงการแล้วเสร็จ

นางกัญญากล่าวว่า หมู่บ้านดอนกลางเสนอโครงการจัดซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ (ตู้เติมเงินประชารัฐ) โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 มีการทำบันทึกตกลงการซื้อขาย ระหว่างประธานกองทุนหมู่บ้านกับเอกชนผู้ขายสินค้า ในวงเงิน 200,000 บาท ซึ่งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เป็นผู้คำนวณราคาให้ สิ่งของสัมภาระมี 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ โรงเรือน เงินหมุนเวียนกองทุน และกล้องวงจรปิด  

บันทึกตกลงการซื้อขาย ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560

กรรมการกองทุนหมู่บ้านดอนกลางผู้นี้ เปิดเผยว่า ใบสืบราคาเสนอราคา กลับมีสิ่งของสัมภาระ 3 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ระบบเซิร์ฟเวอร์ รุ่น SV-2 รับเหรียญและธนบัตร มูลค่าเครื่องละ 55,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง รวม 110,000 บาท ค่าก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 1 หลัง มูลค่า 30,000 บาท และ เงินหมุนเวียนกองทุน จำนวน 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท แต่กลับไม่เสนอราคากล้องวงจรปิดมาด้วย

นางกัญญากล่าวอีกว่า มีการใช้งบประมาณก่อสร้างโรงเรือนจริง จำนวน 14,208 บาท แต่ได้เบิกเงินค่าก่อสร้างไปใช้จำนวน 30,000 บาท มีส่วนต่าง 15,792 บาท โดยการก่อสร้างโรงเรือนไม่มีการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้าของเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และมีการจัดซื้อเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ระบบเซิร์ฟเวอร์ รุ่น SV-2 รับเหรียญและธนบัตร มูลค่าเครื่องละ 55,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งพบว่า มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดที่ผู้จัดจำหน่ายทั่วไปตั้งราคาไว้เครื่องละ 25,100 บาท รวมมีเงินส่วนต่าง 50,200 บาท

ใบสืบราคา เสนอราคา

นางสุกัญญาบอกว่า การดำเนินการดังกล่าวทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านไม่สบายใจ และอาจจะทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลได้

ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบราคาเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวจากบริษัทเฟรส อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ก็พบว่า มีการตั้งราคาขายไว้ที่ราคาเครื่องละ 29,900 บาท

เมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายรายอื่นในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จึงทราบว่า ราคาเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือในรุ่นดังกล่าว หากจำหน่ายให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐจะคิดค่าเครื่องราคาเครื่องละ 29,900 บาท เมื่อรวมค่าติดตั้งและค่าบริการหลังการขายภายใน 1 ปี และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกจำนวนร้อยละ 7 ราคาที่ผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้กับโครงการประชารัฐจะอยู่ที่ทั้งสิ้นเครื่องละ 35,000 บาท

นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร

นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านดอนกลางอย่างเป็นทางการ แต่หากพบว่าอาจจะเข้าข่ายการทุจริต อำเภอก็จะมีอำนาจตามกฎหมายเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียน

สำหรับราคาเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ผู้รับเหมาคิดราคาสูงเกินกว่าราคาท้องตลาดนั้น นายอำเภอสิรินธรบอกว่า จะต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านออกไปก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างตามหลักสากลแล้วไม่สามารถทำได้ และหากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงจะต้องตรวจสอบไปยังผู้ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงินว่า หากโครงการไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการก่อสร้าง เหตุใดถึงอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณออกไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ภานุภพ ยุตกิจ เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

 

image_pdfimage_print