โดย มานะ เหนือโท

ร้อยเอ็ด – กลุ่มคนรักษ์ดงสิงห์เข้าพบคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเพื่อขอให้ยุติการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มคนรักษ์ดงสิงห์ นำโดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลดงสิงห์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 คน เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เพื่อขอให้ยับยั้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะของบริษัทสยามพาวเวอร์ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

นายทวีสิทธิ์ มนตรีชน ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดงสิงห์ ยื่นหนังสือต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต พร้อมอธิบายถึงสถานการณ์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่่

นายทวีสิทธิ์  มนตรีชน ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดงสิงห์ กล่าวว่า ประชาชนที่มายื่นหนังสือเพราะมีความกังวลว่า โรงงานไฟฟ้าขยะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำบล อาทิ ระบบนิเวศวิทยาของคนและสัตว์ในพื้นที่ตำบลดงสิงห์ แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บึงหนอง ลำน้ำชี ป่าชุมชน มลพิษอากาศ และการอยู่อาศัย

นายทวีสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ปีที่แล้ว  มีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ที่เทศบาลตำบลดงสิงห์ บริษัทได้สำรวจความคิดเห็นชาวตำบลดงสิงห์ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 11, 12, 13 และ 15 หมู่บ้านละ 50 คน รวม 250 คน ขณะที่ประชากรในตำบลดงสิงห์มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน รวม 9,254 คน

ส่วนที่ประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดงสิงห์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา นายทวีสิทธิ์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติออกเสียงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดงสิงห์กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนตำบลดงสิงห์จัดประชุม เชิญแกนชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าประชุมปรึกษาวางแผน ซึ่งที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงกันคือ ไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าขยะภายในพื้นที่ของตำบลสิงห์

หลังรับฟังคำแนะนำชี้แจงจาก คพข. ถึงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติการทำงาน กลุ่มคนรักษ์ดงสิงห์ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่่อยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ยับยั้งการออกใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ

มานะ เหนือโท เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

image_pdfimage_print