โดย บูรพา เล็กล้วนงาม

ขอนแก่น – ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ แนะต้องยกอำนาจบริหารจัดการป่าไม้ให้ชุมชนดูแล ชี้การดำเนินคดีผู้เห็นต่างทางการเมืองต้องยกเลิก ระบุเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ไม่เชื่อรัฐบาลเอาจริงปราบคอร์รัปชั่นเพราะไม่จัดการกรณีนาฬิกาหรู

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์เดอะอีสานเรคคอร์ดถึงทัศนะและมุมมองของพรรคอนาคตใหม่ต่อประเด็นปัญหาในภาคอีสานและประเด็นทั่วไป ขณะเดินทางมาปฏิบัติภาระกิจที่จังหวัดขอนแก่น

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

ภาคอีสานมีปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากร ป่าไม้ และที่ดิน ชุมชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่ดินของตัวเองได้เพราะที่ดินถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าในภายหลัง  

ป่าที่มีชุมชนอาศัยอยู่แล้วต้องยกอำนาจบริหารจัดการให้แก่ชุมชน ถ้าชุมชนมีอำนาจบริหารจัดการ การดูแลรักษาป่าจะเกิดความยั่งยืน เพราะป่าเป็นสถานที่ทำกินของชุมชน หากชุมชนทำลายป่าก็เท่ากับเป็นการทำลายอนาคตของตัวเอง ส่วนป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็ให้กรมป่าไม้เป็นผู้ดูแล

มีการทำเหมืองแร่ในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน อาทิ เหมืองทองคำที่จ.เลย การสำรวจเหมืองแร่โปแตซ ที่อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยทั้งหมดไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคนในพื้นที่ก่อน ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ตนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเหมืองแร่มากนัก แต่โดยหลักการโครงการรัฐขนาดใหญ่ต้องเกิดจากการทำประชาพิจารณ์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ ส่วนเหมืองไหนมีปัญหาอะไร ตนไม่ได้ติดตามรายละเอียด

ภาคอีสานมีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมาก เช่น การรณรงค์โหวตโนร่างรัฐธรรมนูญ ที่อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การจัดกิจกรรมพูดเพื่อเสรีภาพ ที่ม.ขอนแก่น ซึ่งถูกดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินคดีนายจตุภัทร์ บุญภัทรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ที่ศาลไม่ให้ประกันตัวระหว่างสู้คดี

ขอเรียกร้องต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่า คดีเหล่านี้คือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากคสช.ที่มีอำนาจ

สิ่งที่คนเหล่านี้กระทำลงไป ทำเพื่อให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้น ไม่มีใครคิดร้ายต่อประเทศชาติ ดังนั้น คสช. ควรยกเลิกคดีทางการเมืองทั้งหมด เพราะสาเหตุของการจับกุมคือการวิพากษ์วิจารณ์ คสช.

“สังคมไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง คสช. ควรยกเลิกคดีทั้งหมด อย่าไปทำลายอนาคตและความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองของคนเหล่านี้”

อำนาจสูงสุดของประชาชนถูกแบ่งออกไปเป็น 3 ส่วน คือ สภา คณะรัฐมนตรี และศาล แต่อำนาจศาลไม่เคยยึดโยงกับประชาชน

กรณีนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ได้เสนอเรื่องปฏิรูปศาลไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปศึกษาข้อเสนอของนายปิยบุตรที่เป็นข้อเสนอซึ่งเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 นายปิยบุตรมีข้อเสนอต่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับศาล 10 ข้อ เริ่มจากข้อแรก คือ “ผู้พิพากษาศาลสูงและตุลาการศาลสูง ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา”

ภาคอีสานก็เช่นเดียวกับภาคอื่น คือ มีข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้ามาปกครอง ขณะที่การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทไม่มากนัก ทำให้เกิดการรวบอำนาจ

“เรามองเห็นว่ารัฐราชการไทยใหญ่เกินไป รัฐราชการเป็นปัญหา ทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความไม่โปร่งใส รวมถึงเรื่องการกดเก็บ ปิดทับ อำนาจของท้องถิ่น”

ประเทศไทยจะเดินหน้าและพัฒนาต่อไปลำบาก ถ้าไม่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเอง โดยลดอำนาจของส่วนกลางลงและเพิ่มอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ตนเชื่อว่าพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคต่อไปจะมาจากท้องถิ่น ประเทศจะเข้มแข็งได้อย่างไรถ้าท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง

“พรรคของเราสนับสนุนแนวทางกระจายอำนาจให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นในการบริหาร ให้มีอำนาจบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ นั่นคืออนาคตของประเทศไทย”

ส่วนความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ผู้ที่จะเลือกจะเรียกชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้ แต่ขอให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประเทศไทยพร้อมเลือกตั้งทุกจังหวัดหรือไม่ไม่สำคัญ แต่อย่าให้จังหวัดที่ไม่พร้อมมาดึงจังหวัดที่พร้อม โดยจังหวัดที่คิดว่าพร้อมจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

“อย่าให้จังหวัดพวกนี้เสียโอกาสเพราะจังหวัดที่ไม่พร้อม ถ้าจังหวัดหนึ่งทำ จังหวัดอื่นจะทำตามทันที”

ถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จะเห็นประสิทธิภาพของการกระจายอำนาจ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วขึ้น ถูกจุดมากขึ้น ด้วยงบประมาณที่ต่ำลง

เมื่อพูดถึงระบบราชการก็ต้องพูดถึงการคอร์รัปชั่น กรณี นิสิต ม.มหาสารคาม เปิดโปงการทุจริตเงินคนจนที่จ.ขอนแก่น แต่ไปรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ แต่พล.อ.ประยุทธ์ บอกให้ลดราวาศอกแก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ จากกรณีนาฬิกาหรู และพล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมชี้แจงกรณีที่ดินมรดกของบิดาราคากว่า 600 ล้านบาท

“คนที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันไม่ได้จริงใจต่อเรื่องคอร์รัปชั่นหรอกครับ”

ที่ผ่านมาเรื่องการคอร์รัปชั่นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงกันข้าม ถ้ามีการปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต้องมีผู้ถูกลงโทษด้วยการจำคุกในคดีคอร์รัปชั่นจำนวนมาก ปัญหาคือไม่มีนักการเมืองหรือนักธุรกิจชั้นนำที่ถูกดำเนินคดีจนถูกลงโทษในคดีคอร์รัปชั่น

“เราแปลกใจว่าเป็นได้ยังไง เป็นไปได้ เพราะในประเทศที่คนไม่เท่ากัน ประเทศนี้คนที่มีอำนาจ คนที่มีเงิน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย”

ถ้าพล.อ.ประยุทธ์จะเอาจริงเรื่องคอร์รัปชั่นก็อาจจะเริ่มที่การจัดการกรณีนาฬิกาของพล.อ.ประวิตร แต่ตนก็ไม่เชื่อว่า รัฐบาลจะเอาจริงเรื่องการปราบปรามการคอร์รัปชั่น ตนอยากให้ผู้ที่ต่อต้านคอร์รัปชั่นออกมาเรียกร้องให้ปราบปรามคอร์รัปชั่นกับทุกคน ไม่ใช่แค่จัดการกับนายทักษิณ ชินวัตร คนเดียว

“ต่อให้คุณรวยแค่ไหน ต่อหน้าตาชั่งแห่งความยุติธรรม คนต้องเท่ากันด้านกฎหมาย นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็น”

วิธีปราบปรามของคอร์รัปชั่นของพรรคอนาคตใหม่

“เราอยากจะนำเสนอ การนำเทคโนโลยีมาจัดการกับปัญหา”

วิธีการที่พรรคอนาคตใหม่อยากดำเนินการคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หรือ โอเพ่นกอฟเวิร์นเม้นท์ (Open Government) แม้รัฐธรรมนูญปี 2540 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐแล้ว โดยมีการตรา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่ยังมีปัญหาด้านการบังคับใช้ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ยากมาก เพราะแทบจะทุกหน่วยงานราชการกลัวประชาชนจะรับทราบข้อมูล โดยยังมีความเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐมีอำนาจในการปกปิดข้อมูล

“แต่ถ้าเราเชื่อว่าภาครัฐมาจากภาษีของประชาชน ข้อมูลของรัฐก็ต้องเป็นของประชาชนด้วย”

ขอเสนอให้มีการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐทุกอย่างให้กับประชาชนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิก หรือ โอเพ่นกอฟเวิร์นเม้นท์ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐจะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แทนที่จะมีผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่กี่คนในสภา ก็ควรทำให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นเรื่องเสรีภาพในการถูกตรวจสอบ

ฐานเสียงส่วนใหญ่ของคนอีสานเลือกพรรคเพื่อไทยมาก่อน โดยคนจำนวนไม่น้อยชื่นชมอดีตนายกฯ ทักษิณและยิ่งลักษณ์ ทำไมคนอีสานต้องเลือกพรรคอนาคตใหม่

“เป็นเรื่องของประชาชน ถ้าอยากได้อนาคตแบบเดิมก็เลือกพรรคเดิม ถ้าอยากได้อนาคตแบบใหม่ก็เลือกพรรคใหม่”

 

image_pdfimage_print