โดย มานะ เหนือโท

อำนาจเจริญ – เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชาวอำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ในนามกลุ่มเครือข่ายรักษ์ห้วยละโอง กลุ่มรักบ้านเกิดและสภาองค์กรชุมชนตำบลเสนางคนิคม ตำบลนาผือ ตำบลสิริเสนางค์ ตำบลนาเวียง จำนวน 1,258 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในพื้นที่หนองอีด่อน บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 10 ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากกังวลผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษลงแหล่งน้ำ มลพิษทางเสียงระหว่างเครื่องจักรทำงาน เป็นต้น โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดของเทศบาลตำบลสิริเสนางค์

วงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากผู้ชุมนุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

วงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากผู้ชุมนุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

วงเทพกล่าวว่า หลังจากรับหนังสือแล้วจะต้องส่งหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่อ จากนั้นผู้ว่าฯ พิจารณาจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการขยะประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

วงเทพกล่าวอีกว่า จังหวัดอำนาจเจริญกำลังประสบปัญหาขยะสะสมจำนวนมากซึ่งวิธีการจัดการแบบบ่อขยะไม่สามารถจัดการกับปริมาณขยะจำนวนมากได้ ปัจจุบันมีปริมาณขยะประมาณ 100,000 ตันในแต่ละวัน ซึ่งปริมาณขยะมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน

“อยากขอความเป็นธรรมให้กับทางผู้ว่าราชการด้วย เพราะจังหวัดพยายามนำวิธีการจัดการขยะมากำจัดขยะในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเราต้องการนำสิ่งดีๆ มาให้กับชาวอำนาจเจริญ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าว

วิรัตน์ สุขกุล ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.อำนาจเจริญ แกนนำผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ กล่าวว่า สาเหตุที่มายื่นหนังสือครั้งนี้ เพราะคนในพื้นที่กังวลผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า รวมถึงกังวลว่าหากมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่จริง จะมีการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่มากขึ้นและอาจจะเกิดมลพิษจากกองขยะต่อไป ตนคิดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจะขัดกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญที่ให้เป็นเมืองธรรมเกษตร เมืองเกษตรปลอดสารพิษ

“คนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองตนเอง สู่เมืองธรรมเกษตร แต่การเกิดขึ้นของโรงงานเป็นการขัดต่อแผนการพัฒนาบ้านเมืองดังกล่าว” วิรัตน์กล่าว

รายละเอียดในหนังสือร้องเรียนระบุถึงความกังวลของคนในพื้นที่ว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชม พื้นที่ทำการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างห้วยละโองที่เป็นแหล่งน้ำที่คนในชุมชนในตำบลนาผือและตำบลนาเวียง กว่า 7 หมู่บ้าน ใช้อุปโภคและบริโภค

หนังสือร้องเรียนยังระบุอีกว่า ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวมทั้งไม่มีการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นคนในชุมชนอีกด้วย

ส่วนกรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการอ้างว่ามีการการทำประชาพิจารณ์ก่อนการดำเนินโครงการนั้น เครือข่ายเห็นว่า มีคนในชุมชนเพียงแค่ 402 คนเท่านั้นที่ยอมรับโครงการ ทั้งที่มีประชาชนที่จะได้รับผลกระทบอาจมีจำนวนหลายหมื่นคน

“วันนี้เรามายื่นหนังสือต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หากผู้ว่าฯ ไม่รับฟังเสียงของประชาชน เราจะชักชวนชาวบ้านที่สองฝั่งแม่น้ำห้วยละโอง ขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป” แกนนำผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะกล่าว

ประชาชนจากตำบลเสนางคนิคม ตำบลนาผือ ตำบลสิริเสนางค์ ตำบลนาเวียง ชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

ราเมศร์ คำสุข ประธานเครือข่ายรักษ์ห้วยละโอง ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้มาแสดงออกเพื่อปกป้องชุมชน รักษาสิทธิชุมชน รักษาสิทธิ์ของคนในชุมชน เพราะหากคนในชุมชนในเห็นด้วยกับการก่อสร้าง หน่วยงานรัฐต้องทำตามมติของคนในชุมชน

สุพรรณ ทัศบุตร หนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมจากบ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ คนในชุมชนส่วนมากยังไม่ทราบว่าจะมีโรงไฟฟ้าขยะมาตั้งในตำบล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มี ทำให้คนในชุมชนไม่ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตาม

พุทธรักษา ภูย่านาง ประธานเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอำนาจเจริญ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอเสนางคนิคมไม่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าจะอยู่ใกล้ชุมชน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาย้ายไปตั้งที่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลชุมชน สำหรับตน ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอำนาจเจริญ กังวลว่าหากเกิดโรงไฟฟ้า อาจจะสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และกระทบทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญที่เป็นเมืองธรรมเกษตร

มานะ เหนือโท ผู้เข้าร่วมอบรมนักข่าวภาคอีสานรุ่น 2 ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยเดอะอีสานเรคคอร์ด

image_pdfimage_print