เว็บไซต์ The Isaan Record ได้รับคัดเลือกจากหอสมุดแห่งชาติสหรัฐฯ ให้เป็นแหล่งข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์โลก โดยจะมีทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอสื่อโซเซียลมีเดียทุกชนิด ทั้งเฟซบุ๊ก ยูทูป

ขอนแก่น – ทีมงานเว็บไซต์ The Isaan Record ได้รับอีเมลจากหอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาที่คัดเลือกเว็บไซต์ The Isaan Record (ภาคภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวมไว้ในคลังของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยถือว่าเว็บไซต์ The Isaan Record เป็นส่วนสำคัญในการบันทึกประวัติศาสตร์ 

ทั้งนี้หอสมุดแห่งชาติสหรัฐฯ ได้เก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อให้การเข้าถึงที่ยั่งยืน จากเดิมที่เคยจัดหา เก็บรักษาและให้บริการสื่อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบสื่อดั้งเดิม โดยได้ขยายไปสู่สื่อดิจิทัลรวมถึงเว็บไซต์ที่เก็บถาวรเพื่อให้มีส่วนช่วยในการบันทึกประวัติศาสตร์และรวบรวมข้อมูลที่อาจสูญหายแล้วเพิ่มลงบนเว็บไซต์

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดเก็บ URL เป็นไปอย่างถูกต้อง การรวบรวมอาจจะนำ URL อื่นที่น่าสนใจจากการเผยแพร่สื่อต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะของ The Isaan Record ทั้ง Facebook YouTube เป็นต้น โดยหอสมุดแห่งชาติสหรัฐฯ หรือตัวแทนจะรวบรวมเนื้อหาจากเว็บไซต์และสื่อต่างๆ เป็นระยะและอาจรวมไว้เป็นคอลเล็กชันในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยหรือผู้ใช้ห้องสมุด  


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.loc.gov/programs/web-archiving/

image_pdfimage_print