กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด โคราช ร้องเรียน บ.เอกชนเหมืองแร่โพแทชปฏิเสธจ่ายค่าชดเชย หลังน้ำรั่วไหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เตรียมเคลื่อนไหวปิดเหมืองหากยังนิ่งเฉย 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด

นครราชสีมา – เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จดหมายข่าวจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรียกร้องให้บริษัทเอกชนเหมืองแร่โพแทชจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ หลังจากพบว่า การประกอบการเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จดหมายข่าวระบุใจความสำคัญว่า “โครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับอนุญาตตามประทานบัตรเลขที่ 28831/16137 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 – 6 กรกฎาคม 2583 รวมอายุ 25 ปี รวมเนื้อที่ 9,005 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน หลังจากเปิดทำเหมืองได้ไม่นานชาวบ้านก็พบว่า สภาพดินของชาวบ้านในพื้นที่ติดกับเหมืองแร่มีสีผิดปกติคล้ายมีการปนเปื้อนจากน้ำเค็มจนทำให้พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกเริ่มได้รับความเสียหาย

“ปี 2560 เกิดเหตุการณ์น้ำจากเหมืองแร่ทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะและที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่เกิดการปนเปื้อนกลายเป็นดินเค็ม เพาะปลูกไม่ได้ พืชผลทางการเกษตรได้ ชาวบ้านยังพบอีกว่า น้ำที่รั่วไหลได้กัดเซาะผนังบ้านที่ทำจากอิฐบล็อกหรือปูนซีเมนต์แตกร้าว อีกทั้งน้ำยังส่งกลิ่นเหม็น”จดหมายระบุ 

ต่อมาชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้องให้บริษัทฯ ชี้แจงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ชี้แจงต่อชาวบ้านว่า น้ำที่ปนเปื้อนไม่เกี่ยวกับบริษัท แต่ก็ยอมจ่ายค่าชดเชย กระทั่งล่าสุดเมื่อปี 2564 ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเยียวยา เมื่อทวงถามกลับให้เหตุผลว่า “ไม่มีเงิน” ทั้งที่ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2564 ของโครงการก็ได้รับระบุชัดเจนว่า “บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายจากการทำเหมือง ตามมาตรา 88/13 แห่งพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 สำหรับระยะเตรียมการทำเหมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ดังนั้นชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาและตอบแทนพิเศษแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร หรือ ‘ค่าลอดใต้ถุน’ จากบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของประทานบัตรตามกฎหมายประเภทเหมืองแร่ใต้ดิน “ถ้าหากบริษัทฯ ยังคงดึงดันปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองฯ ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยการปิดเหมืองแร่โพแทชถาวรต่อไป”จดหมายข่าวกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดระบุ

image_pdfimage_print