โดย มานะ เหนือโท

ร้อยเอ็ด – สภาเทศบาลตำบลดงสิงห์มีมติลงยกเลิกผลการทำประชาคมและศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย หลังชาวตำบลดงสิงห์กังวลว่าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สภาเทศบาลตำบลดงสิงห์ลงมติยกเลิกการทำประชาคมและการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงสิงห์  สำนักงานเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ร.อ.บุญสุข วิมลภักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดงสิงห์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงสิงห์ สมัยวิสามัญ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติสภา เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ที่อนุมัติให้บริษัท สยามเพาเวอร์ร้อยเอ็ดทราบผลการทำประชาคม และการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลดงสิงห์

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ อาทิ นายนิยม ผาเจริญ กำนันตำบลดงสิงห์ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอนำร่อง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอจังหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร

บริเวณสนามด้านนอกอาคารสำนักงานเทศบาลฯ มีชาวตำบลดงสิงห์ จำนวน 100 คน มาร่วมติดตามผลการประชุมด้วย

นายปริชาติ พิมภู นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์

โดยก่อนหนานี้ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ชาวตำบลดงสิงห์กว่า 100 คน เปิดเวทีปราศัยโจมตีการทำงานของนายปริชาติ พิมภู นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ โดยกล่าวหาว่า เทศบาลฯ ปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดทำเวทีประชาคมก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ตำบลดงสิงห์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

ในเวลาต่อมา นายปริชาติออกมาพบประชาชน พร้อมกล่าวว่า จะคืนเอกสารการทำเวทีประชาคมให้กับประชาชน และจะขอให้สภาเทศบาลตำบลดงสิงห์เปิดประชุม เพื่อขอมติที่ประชุมให้ยกเลิกการอนุญาตให้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

ขณะที่การประชุมสภาเทศบาลฯ ร.อ.บุญสุข เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามรายละเอียดจากนายปริชาติถึงความเป็นมาของโครงการ พร้อมเรียกร้องให้ชี้แจงเหตุผล หลักการ ตอบข้อสงสัยและผลกระทบของโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จากนั้น สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติให้ยกเลิกมติสภาฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 จำนวน 7 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4 เสียง

นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์เปิดเผยว่า ตนขอน้อมรับความคิดของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงสิงห์ แม้จะไม่เห็นด้วยกับมติสภาตำบลฯ ที่ลงมติให้ยกเลิกผลการทำประชาคมและโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ

นายนิยม ผาเจริญ กำนันตำบลดงสิงห์

ด้านกำนันตำบลดงสิงห์เปิดเผยว่า รู้สึกสบายใจหลังสภาตำบลฯ ลงมติให้ยกเลิกผลการทำประชาคมและโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เนื่องจากชาวตำบลดงสิงห์วิตกกังวลว่า หากมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ จะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับโรงงานขยะไฟฟ้า ที่ ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่มีปัญหา ฝุ่น น้ำเสีย และความปลอดภัยด้านการจราจรเนื่องจากมีรถขนาดใหญ่แล่นเข้าออก

มานะ เหนือโท เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

 

image_pdfimage_print