“พี่น้องเอ้ย เราเดินไปไหน”

“เดินไปขอนแก่น”

“เดินไปทำไม”

“เดินมิตรภาพ”

เสียงตะโกนตอบโต้กันระหว่างแกนนำกับประชาชน “People GO Network” กว่า 30 ชีวิตที่ร่วมขบวนกิจกรรมเดิน “We Walk เดินมิตรภาพ” บนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสีดารอยต่อเขตจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา

แรงลมจากรถที่แล่นไป – มา บนถนนมิตรภาพลอยกระทบธงผ้าสีขาวที่เขียนข้อความเกี่ยวกับปัญหาสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ อาทิ เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง และอีกหลายข้อความที่เกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎหมายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ปลิวไสวสะดุดตาผู้คนที่ผ่านมาพบเห็น

ขบวนเดินเพื่อมิตรภาพในเขต อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา มีประชาชนร่วมเดินประมาณ 30 คน

ผ่านมา 20 วันแล้ว นับตั้งวันที่ 20 ม.ค. 2561 ที่ขบวนเดินเพื่อมิตรภาพรณรงค์เพื่อสื่อสารถึงผลกระทบประชาชนได้จากนโยบายและกฎหมายของรัฐบาล คสช. การเดินเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

แถลงการณ์ของเครือข่าย “People GO Network” ระบุถึงเหตุผลที่เดินไปจังหวัดขอนแก่นว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสาน ภาคอีสานถือเป็นภูมิภาคที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศและเป็นภูมิภาคที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากรัฐบาล คสช. อย่างหนัก เช่น ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) ปัญหาการเกษตร ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะสิ้นสุดการเดินที่ตัวเมืองขอนแก่นในวันที่ 17 ก.พ. นี้

ขบวนเดินเท้าถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเดินก้าวแรก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 เพื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแถวสกัดขบวนบริเวณประตูมหาวิทยาลัยบังคับให้กลุ่มยุติการเดิน โดยอ้างว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ แต่กลุ่มยังยืนยันจะเดินต่อ  เนื่องจากไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยขบวนเดินได้ออกเดินสู่ถนนมิตรภาพโดยสงบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์ติดตามถ่ายภาพ แต่มไม่มีการจับกุมคนที่เดินแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561 ตัวแทนเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินมิตรภาพพร้อมทนายความเข้ายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้มีคำสั่งคุ้มครองกิจกรรมการเดิน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลและอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม

วันที่ 23 ม.ค. 2561 พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จ.ปทุมธานี แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง ให้ดำเนินคดีแกนนำกิจกรรมเดินมิตรภาพทั้งหมด 8 คน ในข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่3/2558

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นายสมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ น.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ น.ส.นุชนารถ แท่นทอง นายจำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และนายอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก

วันที่ 27 ม.ค. 2561 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกิจกรรมการเดินมิตรภาพ โดยสั่งการให้ตำรวจดูแลการทำกิจกรรมของกลุ่ม มิให้กระทำการใดๆ ที่ปิดกั้น ขัดขวางการใช้เสรีภาพการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าว และให้คุ้มครองดูแลการชุมนุมจนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2561

ต่อมา วันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา วันที่ผู้ต้องหา 8 คนเข้ารับทราบข้อกล่าวที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอสู้คดีในชั้นศาล พร้อมยืนยันว่า สิ่งที่กลุ่มทำนั้นไม่ผิดกฎหมาย เพราะกระทำตามขอบเขตสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนด

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ระหว่างที่ขบวนเดินมิตรภาพเดินทางถึงเขต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยต้องการหยุดพักค้างคืนที่วัดโนนมะกอก ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง  3 วัน แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโนนสูง ขอให้ขบวนหยุดพักค้างคืนได้เพียง 1 คืน ภายหลัง นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยยืนยันไม่ได้ขัดขวางกิจกรรมการ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ตัวแทนกลุ่มยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมชาติ โสตะ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ เพื่อขอให้ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ควบคุม กำกับและดูแลไม่ให้มีการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของเครือข่ายฯ ในช่วงที่เครือข่าย ฯ เดินเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2561

เพจเพซบุ๊ค People GO network เป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมเดินมิตรภาพรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ. กิจกรรมเดินมิตรภาพเดินทางมาถึง ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยการเดินในพื้นที่จ.ขอนแก่น ยังไม่ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่

อ่านเรื่องราวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินมิตรภาพครั้งนี้ได้ (คลิ้กที่รูปภาพ)

เดินด้วยเหตุใด: ชุติมา ชื่นหัวใจ – “ก้าวผ่านความกลัว” เรื่องราวของ ชุติมา ชื่นหัวใจ นักเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ที่ บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง เล่าเหตุผลที่ร่วมกิจกรรมเดินมิตรภาพ เดินเพื่อบอกเล่าปัญหาที่ได้รับจากนโยบายและกฎหมายของ คสช.

 

image_pdfimage_print