สกลนคร – พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชนประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรก เลือก “นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ” เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมประกาศนโยบายสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ ปฏิรูปที่ดินเป็นวาระแห่งชาติ และปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงงาน

ประชาชนชาวอีสานสมัครเป็นสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองม่วง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 53 ปี วันเสียงปืนแตก ที่ห้องประชุมสำนักสงฆ์บ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของพรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน หลังได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ วันเสียงปืนแตกคือวันที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ปะทะกับกองกำลังทหารของรัฐบาลไทย เป็นครั้งแรก เหตุเกิดที่บ้านนาบัว อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2508

ประชาชนจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งส่วนมากเป็นอดีตสมาชิกพคท. หรือ สหายเก่า ในเขตงานภาคอีสานหลายจังหวัด อาทิ จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร ฯลฯ ได้ทยอยมาลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกพรรคกับเจ้าหน้าที่ของพรรค โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่าสิบนายมาสังเกตการณ์การประชุมพรรค

เมื่อเวลา 13.40 น. เปิดการประชุมพรรคโดยมีสมาชิกพรรคร่วมประชุม 290 คน มีมติที่ประชุมเห็นชอบข้อบังคับพรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน พ.ศ. 2561 โดยชื่อย่อพรรคว่า สปป. เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PEOPLE SOCIAL DEMOCRAT PARTY” ชื่อย่อ PSDP ภายใต้คำขวัญ “รัฐสวัสดิการ ประชาชนเท่าเทียม”

นโยบายของพรรคมีอาทิ ด้านการเมือง คือ สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักการสำคัญในการปกครองประเทศตามระบอบรัฐสภา โดยให้มีสภาประชาชนแห่งชาติซึ่งมาจากประชาชนทุกภาคส่วน

ด้านเศรษฐกิจ คือ ปฏิรูปที่ดินเป็นวาระแห่งชาติโดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายการถือครองทรัพยากร และกฎหมายสัมปทานทรัพยากรของชาติให้เกิดความเป็นธรรม ออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้เป็นโฉนดทั่วประเทศ

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั้งระบบ ทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านการศึกษา ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้เรียนให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต และด้านสาธารณสุข ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับหลักประกันสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน

สมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชนลงมติเลือกนายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

วาระต่อมาที่ประชุมลงมติเลือก นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ หรือ สหายจร ผู้ที่เคยร่วมเคลื่อนไหวกับพคท. เขตงาน 333 บริเวณเทือกเขาภูพาน ฝั่งคำชะอี-กาฬสินธุ์ ในเขตเมือง ในระดับบริหาร เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมกับเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองรวม 15 คน อาทิ นายอิทธิกร ปัฐตะยัง เลขาธิการพรรค นายชมพู โกติรัมย์ นายทะเบียนพรรค นายสุรพล ภิญโญ เหรัญญิกพรรค และนายสมาน ขันติ รองหัวหน้าพรรค

“มิตรสหายที่รักทั้งหลาย สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนแห่งนี้ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน ก็เป็นอำเภอประวัติศาสตร์ของการต่อสู้” นายยอดเยี่ยมขึ้นต้นคำกล่าวต่อสมาชิกพรรค

หัวหน้าพรรค สปป. กล่าวอีกว่า ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเรายาวนานและสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ตนจึงคิดว่าพวกเราต้องร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าให้ได้ นั่นคือการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

“สมบูรณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เรียกว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”นายเยี่ยมยอดกล่าว

นายยอดเยี่ยมกล่าวด้วยว่า ประวัติศาสตร์ที่ต้องร่วมกันสร้างคือการสร้างพรรคการเมืองของประชาชน ชาวไร่ชาวนา และคนยากจน พรรคที่ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของไม่ใช่พรรคของนายทุนหรือนายทหาร ส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างพรรคการเมือง เพราะถ้าไม่มีพรรคการเมือง สมาชิกพรรคก็จะไม่มีสิทธิในการแสดงออกและขาดเสรีภาพทางการเมือง รวมถึงการมีพรรคสปป.ก็เพื่อให้สมาชิกพรรคสามารถสนับสนุนคนในพรรคเป็นผู้นำทางการเมืองได้

โฉมหน้ากรรมการบริหารพรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน ชุดแรก (แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา) นายอิทธิกร ปัฐตะยัง เลขาธิการพรรคนายสมาน ขันติ รองหัวหน้าพรรค นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ หัวหน้าพรรค นายชมพู โกติรัมย์ นายทะเบียนพรรค และนายสุรพล ภิญโญ เหรัญญิกพรรค

พรรค สปป. เตรียมจัดประชุมครั้งต่อไปที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ (วันเวลาและสถานที่ยังไม่ได้กำหนด) เพื่อเปิดรับสมาชิกพรรค และเปิดรับทุนประเดิมจากสมาชิกพรรคให้ครบ 1 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ตามข้อกำหนดของกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

   

 

image_pdfimage_print