กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด โคราชเตรียมยื่นเรื่องถึงผู้ว่าฯ ให้ตรวจสอบเหมืองแร่โพแทชขุดเจาะเกลือรั่วไหลทำน้ำเค็มปนเปื้อนชุมชน 

นครราชสีมา – สำหรับความคืบหน้ากรณีกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จ.นครราชสีมาได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่โพแทชจนเข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอนั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จุฑามาส  ศรีหัตถผดุงกิจ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่เปิดเผยว่า ขณะนี้นายอำเภอได้มีการตรวจสอบและชี้แจงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด กรณีการรั่วไหลของน้ำภายในอุโมงค์จุดเจาะเหมืองและการนำเกลือใต้ดินขึ้นมาขายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

เธอยังกล่าวอีกว่า ชาวบ้านได้เรียกร้องให้ตรวจสอบ 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกขอให้มีการชี้แจงเร่งด่วนว่า บริษัทฯได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกมาแล้วเป็นบริเวณกว้างและมีการกักเก็บน้ำ จากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับความเห็นชอบ 

โรงประกอบโลหะกรรมเหมืองแร่ที่ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพจากโรงแต่งแร่เป็นการทำเกลือแทน เครดิตภาพ : เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของเหมืองแร่  

จุฑามาส กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่สอง คือ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมอุโมงค์ โดยร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ หากเป็นความจริงต้องรีบแก้ไขในทันที 

ประเด็นสุดท้าย คือ ขอให้มีการตรวจสอบกรณีลักลอบขายเกลือว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร ขออนุญาตถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายหรือไม่ มีใบอนุญาตขนย้ายใบอนุญาตซื้อขายตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 หรือไม่ เพราะการนำเกลือไปขายย่อมส่งผลกระทบต่อการถมกลบซึ่งเป็นมาตรการสำคัญตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

“ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านจะไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมต่อไป”ตัวแทนเครือข่ายผู้เป็นเจ้าของแร่ กล่าว       

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหมืองแร่ทำให้เกลือปนเปื้อนในพื้นที่เพาะปลูกของชาว อ.ด่านขุนทน จ.นครราชสีมา ถ่ายเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เครดิตภาพ 

ขณะที่สุปราณี ทองอุไร ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดกล่าวถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นว่า ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำเค็ม ซึ่งตรวจวัดแล้ว พบค่าความเค็มมากกว่าน้ำทะเล 2 เท่า นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนเสียหาย เสาปูนผุกร่อนจนเห็นซี่เหล็ก และชาวบ้านทำไร่ ทำนาไม่ได้ ปลูกแล้วตายหมด 

“น้ำผุดออกจากดินทำให้ดินกร่อน พื้นดินยุบ น้ำไหลออกมาตลอดเวลา ที่ผ่านมาชาวบ้านเลี้ยงวัวก็มีปัญหาไม่สามารถเอาหญ้ามาให้วัวกินได้ ทำให้วัวตายไปแล้ว 4 ตัว”ตัวแทนชาวบ้านเล่า   

ข้อมูลจากจดหมายข่าวของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดระบุว่า ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากโครงการเหมืองแร่ฯ เนื่องจากได้สร้างปัญหาน้ำเค็มปนเปื้อนในแหล่งชุมชน จากเดิมชาวบ้านหัวนา ต.หนองไทร เคยใช้ประปาของหมู่บ้าน มีราคาต่อหน่วย 7 บาท ทำให้ปัจจุบันในชุมชนต้องใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคาต่อหน่วยถึง 25 บาท ทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

สุมาวดี โพคะรัตน์ศิริ นักศึกษาฝึกงาน The Isaan Record คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

image_pdfimage_print