ก้าวข้ามการตีตราของผู้มีเชื้อ HIV

กว่าจะก้าวข้ามการตีตราเชื้อ HIV เยาวชนผู้เชื้อฯ ผ่านอะไรมาบ้าง อะไรทำให้พวกเขาแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกาย The Isaan Record พาไปรู้จักพวกเขาและคุณจะรู้จัก HIV มากขึ้น

5 ปี TNY+ เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนพ้นการตีตราจาก HIV

กว่า 5 ปีที่เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทยถูกตั้งขึ้น ตอนแรกมีสมาชิกเพียง 20 กว่าคน เพราะเครือข่ายนี้เป็นชุมชนที่เสริมสร้างกำลังใจให้กันและกันเพื่อลดการตีตราตัวเองจากการมีเชื้อ HIV จึงทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 300 คน

จากเพื่อนถึงเพื่อน เมื่อเพื่อนมีเชื้อ HIV

“การใช้ชีวิตวัยรุ่นในทุกวันนี้ การพกถุงยางอนามัยหรือการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์แม้กระทั่งเรื่อง HIV อยากให้เข้าใจมันมากขึ้น มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อยากให้เข้าใจในเรื่องของบุคคลคนรอบข้างที่เขาเป็นว่า มันใช้ชีวิตร่วมกันได้”เยาวชนผู้มีเชื้อ HIV ฝากถึงเพื่อนวัยเดียวกัน

ตรวจหา HIV ก่อนเข้างาน ละเมิดสิทธิ์ผู้มีเชื้อ เตือนผู้ฝ่าฝืนติดคุก 6 เดือน

เครือข่าย HIV จวก “ทหาร-ตำรวจ” ล้าหลังบังคับตรวจหา HIV ด้าน “มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์” ฉะรัฐสูญเปล่าทุ่มงบปีละ 3-4 พันล้านหายาต้านเอดส์แต่แก้อคติไม่ได้ เร่งผลักดันกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติเชื่อคนไทย 69 ล้านได้ประโยชน์ ด้าน “อัยการ” อัดหน่วยงานรัฐ-รพ.-หมอละเมิดผู้มีเชื้อเสียเอง ชี้ช่องเอาผิดโทษจำคุก 6 เดือนพร้อมค่าปรับ

“เครือข่าย HIV” วอนปรับทัศนคติลดเหลื่อมล้ำยุติปัญหาเอดส์

“เครือข่าย HIV” จี้รัฐมองคนเท่ากัน เลิกกีดกันผู้มีเชื้อ วอนปรับทัศนคติลดเหลื่อมล้ำยุติปัญหาเอดส์ ด้าน “หมอขอนแก่น” เชื่อในอนาคตมียารักษาเอดส์ให้หายขาด แนะเร่งเติมความรู้ผลักดันเข้ารับสิทธิ์ตรวจหาเชื้อหวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์

Behind the anti-discrimination law that seeks an end to the stigma of HIV

“The heart of this law is about making the one being discriminated against and the one discriminating understand each other better, especially for HIV-positive people. The law also sets up a rehabilitation process that can lead to change for a better future.”

เจาะร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ หนทางขจัดการละเมิดผู้มีเชื้อ HIV

“หัวใจของร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ จะทำให้ทั้งคนละเมิดและคนถูกละเมิดสิทธิเข้าใจกันมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีมาตราเกี่ยวกับการเยียวยา การดูแลกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ซีรีส์ชุดหยุดตีตราผู้มีเชื้อ HIV (4) – อีกไกลแค่ไหนกับกฏหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

ความหวังที่ต้องการเห็นทุกคนเท่าเทียมกันจะไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้า ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.ถูกประกาศใช้ เพราะจะเป็นกฎหมายที่ปกป้องกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยผู้มีเชื้อ HIV ก็รวมอยู่ในนี้ด้วย แล้วอีกนานแค่ไหนกฎหมายฉบับนี้จึงจะถูกบังคับใช้เสียที